‏13

اين روزا توي فيس بوك،از بس جملات عاشقانه و شكست عشقي خوندم كه باورم شده يكي منو ول كرده رفته

الآنم منتظرم برگرده! :|  • [ ]