‏17

باتوجه به اتمام اجلاس سران غيرمتعد در تهران، به زودي قرار است پارا اجلاس سران نيز در تهران برگزار شود! :)  • [ ]